प्रवेश लिंक कला वर्गांसाठी

प्रवेश लिंक वाणिज्य वर्गांसाठी

माहितीसाठी संपर्क:
प्रवेश समिती:
11 Arts :
Mrs. Jadhav E. D.  Mo. 9921136852
11 Commerce :
Mrs. Gavali M. D.  Mo. 8626050429
12 Arts :
Smt. Mali R. G. Mo.  9423825317
12 Commerce :
Mrs. Borgavakar S. R.
Mo. 9561583837
Shri. Kumbhar A. J. Mo. 9822122525
सूचना
दि. २८/०७/२०२०
श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे
श्रीमती आक्काताई रामगोंडा पाटील कन्या महाविद्लय इचलकरंजी  शैक्षणिक वर्ष  २०२०-२१ साठी प्रवेश सुरु ऍडमिशन  लिंक वापरून  आपला प्रवेश  आजच  निश्चित  करा
त्यासाठी आपल्याजवळ खालील कागदपत्रे Scan करून PDF मध्ये  १०mb पेक्षा कमी साईज मध्ये असणे आवश्यक आहे.

 

1. १० वी गुणपत्रक
2. नावात बदल असलेस Affidavit for Changed Name/Marriage Certificate /Gov. Gadget
3. अपंगत्वचा दाखला
4. आधार कार्ड प्रत
5. जात प्रमाणपत्र
6. जात वैधता प्रमाणपत्र ( उपलब्ध असलेस)
 
डॉ. अनिल पाटील
प्राचार्य